مرصاد نیوز 09:26 - 1399/09/24

بودجه ۱۴۰۰ زیر نظر ۳ نماینده کرمانشاهی

مرصاد نیوز: اعضای کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ مشخص شدند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی مرصاد ، اعضای کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ مشخص شده که در میان آن ها نام ۳ نماینده شهر کرمانشاه دیده می شود.

بر همین اساس محمد رشیدی از کمیسیون کشاورزی برای این کمیسیون مشخص شده است.

همچنین از کمیسیون برنامه و بودجه عبدالرضا مصری برای عضویت در این کمیسیون مشخص شده است.

ابراهیم عزیزی از کمیسیون قضایی مجلس دیگر نماینده کرمانشاهی است که در کمیسیون تلفیق حضور خواهد داشت.

به گزارش مرصاد، حوزه انتخابیه کرمانشاه ۳ نماینده دارد که بر این اساس عبدالرضا مصری، ابراهیم عزیزی و محمد رشیدی در این دوره از مجلس به عنوان نمایندگان کرمانشاه انتخاب شدند.