مرصاد نیوز 11:00 - 1399/10/30
گزارش؛

مشاوره های قبل از ازدواج در کاهش آمار طلاق موثر هستند؟

مرصاد نیوز: یکی از راه های مهم و موثر در کاهش آمار طلاق در جامعه مشاوره های قبل از ازدواج زوجین است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی مرصاد، به نقل از امروله، طلاق شوم ترین سرنوشتی است که ممکن است برای یک خانواده رقم بخورد. این پدیده یکی از مسائل اجتماعی عصر ماست که امروزه کمتر کسی در مورد مشکل و معضل بودن آن شک می کند.

 آمار بالای طلاق در جامعه امروز به یک معضل جدی تبدیل شده است و این موضوع در شهرستان صحنه بیش از پیش باید مورد توجه قرار گیرد چرا که در سال گذشته طبق آمار ثبت احوال 49.8 درصد ازدواج‌ها در شهرستان صحنه به طلاق کشیده شده است.

در سال 98 بیشترین آمار ثبت طلاق در استان کرمانشاه به شهرستان‌ صحنه اختصاص یافته است. این پدیده جنبه های متعددی از زندگی افراد را تحت تأثیر قرار می دهد و به یک معضل اجتماعی تبدیل شده است.

کاهش آمار ازدواج و افزایش درصد طلاق متغیرهای فراوانی دارد که باید به صورت ویژه ای توسط کارشناسان امر مورد بررسی قرار گیرد و راهکارهای آن عملیاتی شوند. 

بنیان مستحکم احتمال بقای خانواده را بیش تر می سازد

رسول مجد  در گفتگو با امروله اظهار داشت: ازدواج به عنوان یکی از هنجارهای اجتماعی، بر اساس توافق طرفین (زن و مرد)، بر مبنای یک سلسله اصول شکل یافته و دوام می یابد همچنین هرقدر طرفین به آن اصول «مدون یا غیر مدون» پایبندتر باشند قوام بقای خانواده بیش تر است.

وی ادامه داد: مبانی اصلی هر خانواده را تفاهم، درک متقابل، فداکاری، گذشت از حقوق یکدیگر، و صبر در برابر مشکلات تشکیل می دهد. اگر یکی از زوجین یا هر دو به دلایل گوناگون نتوانستند با یکدیگر سازش کنند، در این جاست که خانواده از هم گسیخته می شود.

این جامعه شناس در پایان خاطر نشان کرد: هر قدر خانواده از بنیان مستحکم تری برخوردار باشد و طرفین از جهات بیش تری با یکدیگر توافق کنند، احتمال بقای این خانواده بیش تر است.

 مشاوره قبل از ازدواج باید انجام شود نه پس از آن

عابدین دارابی در گفتگو با امروله عنوان کرد: آسیب‌های زیادی در زندگی زوجین وجود دارد که منجر به طلاق می‌شود، باید این نکته را به جوانان یاد داد که مشاوره مربوط به قبل از ازدواج است نه پس از آن.

وی ادامه  داد: فرهنگ مشاوره‌ پیش از ازدواج باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد، متاسفانه درصد کمی از زوجین هستند که برای مشکلات حاد خود به مشاور مراجعه می‌کنند. وقتی مشکل عمیق و ریشه‌ای‌ شد و فکر طلاق به ذهن‌شان رسید تازه به سمت مشاوره می‌روند.

این روان شناس گفت: یکی از علل اختلاف و طلاق این است که زوجین بدون شناخت از یکدیگر و مشاوره وارد زندگی مشترک می‌شوند و این امر کاملاً اشتباه است.

دارابی در پایان گفت: مشاوره پیش از ازدواج توانایی سنجش و شناخت تفاوتهای زیر‌بنایی شخصیت را دارد و نظر زوجین را نسبت به این تفاوتها شامل: آرزوها، تمایلات، توقعات، خط قرمزها، و رمز و رازهای طرفین و... جلب می کند بنابراین باید توجه داشت مشاوره قبل از ازدواج به طور کلی مشاوره برای انتخاب مورد مناسب برای یک عمر زندگی است.