مرصاد نیوز 12:14 - 1400/05/02
معاون فنی مرکز بهداشت استان کرمانشاه در گفتگو با مرصاد مطرح کرد:

قرار گرفتن ۴ شهرستان استان کرمانشاه در وضعیت قرمز کرونایی

مرصاد نیوز: معاون فنی مرکز بهداشت استان کرمانشاه گفت: اکنون چهار شهرستان گیلانغرب، سنقر، کنگاور و صحنه در وضعیت قرمز از نظر شیوع کرونا قرار دارند.

سارا شاه آبادی در گفتگو با خبرنگار مرصاد، اظهار داشت: حدود ۶۰ درصد جمعیت بالای ۶۰ سال در استان کرمانشاه واکسیناسیون شده اند.

معاون فنی معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه افزود: در حال حاضر برای متولدین سال ۱۳۴۰ به قبل در نقاط شهری و متولدین ۱۳۵۰ در مناطق روستایی همچنین جمعیت بالای ۱۸ سال در خانوار عشایری در سطح استان واکسیناسیون انجام می‌شود.

شاه آبادی تصریح کرد: در ایام تعطیل هم ۳۱ پایگاه تجمیعی و سه سایت خودرویی در سراسر استان برای انجام واکسیناسیون مستقر شدند.

وی عنوان کرد: افراد متولد ۱۳۴۰ به قبل در نقاط شهری و ۱۳۵۰ در مناطق روستایی در اسرع وقت نسبت به مراجعه اقدام کنند زیرا زمانی که میزان واکسیناسیون به بیش از ۷۰ درصد برسد واکسیناسیون گروه سنی بعدی آغاز می شود.

معاون فنی معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: در حال حاضر مشکلی از نظر تامین واکسن برای گروه سنی ۶۰ سال به بالا وجود ندارد البته محموله جدید واکسن نیز در راه است.

شاه آبادی خاطرنشان کرد: شیوع ویروس کرونا همچنان در حال افزایش است به گونه ای که تعداد افراد بستری بیش از بیماران ترخیصی از بیمارستان است.

وی افزود: هفته گذشته تنها یک شهرستان قرمز در سطح استان وجود داشت اما اکنون چهار شهرستان گیلانغرب، سنقر، کنگاور و صحنه در وضعیت قرمز از نظر شیوع کرونا قرار دارند.

شاه آبادی با بیان اینکه شیوع کرونا روبه افزایش است، گفت: تا زمانی که بیش از ۸۰ درصد جامعه هدف واکسیناسیون نشدند رعایت مسائل بهداشتی همچنان الزامی است.