مرصاد نیوز 11:17 - 1400/06/23
رئیس اتاق اصناف استان کرمانشاه در گفتگو با مرصاد مطرح کرد:

معرفی 17 واحد خبازی متخلف در کرمانشاه به تعزیرات حکومتی

مرصاد نیوز: رئیس اتاق اصناف استان کرمانشاه گفت: در بازرسی های انجام شده ۱۷ خبازی در کرمانشاه به منظور برخورد به تعزیرات حکومتی معرفی شد.

رضا سلیم ساسانی در گفتگو با خبرنگار مرصاد، اظهار داشت: از ساعت شش صبح امروز بازرسین اتاق اصناف کرمانشاه به دنبال دستور مقام قضایی مبنی بر نظارت بر خبازی ها، ۶۷ خبازی را مورد بازرسی قرار دادند.

 رئیس اتاق اصناف استان کرمانشاه افزود: در این بازرسی ها بر ساعات کاری، نظافت، رعایت پروتکل های بهداشتی و کیفیت نان خبازی ها نظارت به عمل آمد.

سلیم ساسانی از همراهی بازرسین تعزیرات حکومتی خبر داد و گفت: برای خبازی های متخلف پرونده تشکیل شد و به تعزیرات حکومتی ارجاع یافتند.

وی عنوان کرد: در بازرسی های انجام شده ۱۷ خبازی به منظور برخورد به تعزیرات حکومتی معرفی شد.

رئیس اتاق اصناف استان کرمانشاه تصریح کرد: خبازی ها باید ساعت کاری را بر اساس آنچه اتحادیه خبازان به آنها اعلام کرده، رعایت  کنند.

سلیم ساسانی خاطرنشان کرد: بازرسی از خبازی ها همچنان ادامه دارد و بدون اغماض با موارد تخلف برخورد خواهد شد.