مرصاد نیوز 10:00 - 1401/05/14
گزارش تصویری؛

پیچیده شدن نوای "روله لای، علی لای" مادران کرمانشاهی در همایش شیرخوارگان حسینی

مرصاد نیوز: همزمان با سراسر کشور همایش شیرخوارگان حسینی در کرمانشاه برگزار شد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی مرصاد ،همزمان با سراسر کشور همایش شیرخوارگان حسینی در کرمانشاه برگزار شد.