مرصاد نیوز 12:38 - 1401/05/14
فیلم؛

فریم هایی از جنس دلدادگی / عشق حسینی سن و سال نمی شناسد

مرصاد نیوز: همایش شیرخوارگان حسینی در شهر کرمانشاه با استقبال عظیم و پرشور شهروندان در گلزار شهدا برگزار شد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی مرصاد ، همایش شیرخوارگان حسینی در شهر کرمانشاه با استقبال عظیم و پرشور شهروندان در گلزار شهدا برگزار شد.