مرصاد نیوز 12:11 - 1401/05/17
فیلم؛

طنین انداز شدن نوای سوزناک چمری در درورازه کربلا

مرصاد نیوز: مردم استان کرمانشاه نیز چون دیگر نقاط ایران در عزای سالارشهیدان به عزاداری پرداختند و نوای حزن‌انگیز «چمری» در سراسر استان طنین‌انداز شد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی مرصاد ، مردم استان کرمانشاه نیز چون دیگر نقاط ایران در عزای سالارشهیدان به عزاداری پرداختند و نوای حزن‌انگیز «چمری» در سراسر استان طنین‌انداز شد.