مرصاد نیوز 00:08 - 1401/05/25
کارشناس مسائل بین الملل:

ایران تسلیم جوسازی های فرا مرزی طرف غربی نمی شود/خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات به قوت خود باقی است  

مرصاد نیوز:کارشناس مسائل بین الملل گفت: تا زمانی که برای جمهوری اسلامی این اطمینان حاصل نشود که مطالبات خود را دریافت خواهد کرد، تسلیم جوسازی های فرا مرزی و محیطی طرف غربی نمی شود.  

حنیف غفاری در گفتگو با خبرنگار مرصادنیوز ، اظهار داشت: روند بررسی مذاکرات هسته ای و پیشنهاداتی که در مقابل موارد اختلافی خصوصا از سوی طرف اروپایی ارائه شد، در داخل کشور ما شدت گرفته است.

وی افزود: برخلاف آنچه اروپا و آمریکا سعی در القای آن دارند مبنی بر ضرورت ضرب العجل ایران در خصوص ارائه پاسخ نهایی بله یا خیر، جمهوری اسلامی ایران نه ضرب العجل طرف غربی را قبول دارد و نه اینکه خود را ملزم می داند در قالب بله یا خیر پاسخ پیشنهاد آنها را ارائه کند.

غفاری تصریح کرد: اگر طرف غربی تا این میزان به پیشنهادات خود در برابر پایبندی به اصل سند برجام متکی بود، باید آن را به صورت مطلق حفظ می کرد و رویکرد مذکور را به کار می گرفت.

کارشناس مسائل بین الملل خاطرنشان کرد: طرف غربی باید به میزانی از سند برجام و محتویات آن صیانت می کرد که اجازه خروج دولت ترامپ را نمی داد یا در مقابل خروج دولت ترامپ، مواضعی مسئولانه اتخاذ می کرد.

غفاری گفت: طرف غربی حق ندارد برای ایران ضرب العجل تعیین کند و همچنین حق ندارد برای ایران تعیین کند که پاسخ خود را در چه قالبی به آنها ارائه دهد.

وی افزود: خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات به قوت خود باقی است مخصوصا موضوع ارائه تضامین اعتباری برای حضور شرکت‌های خارجی در ایران و رفع تحریم های غیر هسته ای که بر روند رفع تحریم های برجامی اثر می گذارند.

کارشناس مسائل بین الملل گفت: تحریم هایی که با برچسب‌های متفاوت از برجام علیه ما وضع شده  باید برداشته شود تا برجام بتواند به خوبی اجرایی شود.

غفاری تصریح کرد: همچنین حل موضوع گزارش های ادعایی که آژانس بین المللی انرژی اتمی مطرح کرده به مثابه یک مطالبه حقوقی از سوی جمهوری اسلامی ایران مطرح شده و گارد جمهوری اسلامی ایران هم در مقابله با چنین مواردی در برابر غرب باز نشده است.

وی افزود: هر یک از پیشنهادات جدیدی که در آخرین دور مذاکرات از سوی طرف غربی ارائه شد، به صورت دقیق از سوی مسئولان کشور مورد بررسی قرار می گیرد اما

تا زمانی که برای جمهوری اسلامی این اطمینان حاصل نشود که در قبال دغدغه های مذکور، مطالبات خود را دریافت خواهد کرد قطعا تسلیم جوسازی های فرا مرزی و محیطی طرف غربی نمی شود بلکه بر روی یک توافق خوب تمرکز می کند.

 

انتهای پیام/