مرصاد نیوز 20:25 - 1401/08/29
فیلم؛

سخنان حماسی همسر سردار شهید" نادر بیرامی " در آیین وداع با پیکر مطهر این شهید

مرصاد نیوز: همسر سردار شهید" نادر بیرامی " در آیین وداع با پیکر مطهر این شهید به ایراد سخنرانی پرداخت.