مرصاد نیوز 15:20 - 1401/09/07
مدیرعامل تعاون روستایی استان کرمانشاه خبر داد:

اخذ مجوز صادرات ۱۰۰۰ رأس دام زنده از استان کرمانشاه به مقصد کویت

مرصاد نیوز: مدیرعامل تعاون روستایی استان کرمانشاه گفت:مجوز صادرات یک هزار راس دام زنده از استان کرمانشاه به مقصد کشور کویت اخذ شده است.

ایرج صفایی در گفتگو با خبرنگار  شبکه اطلاع رسانی مرصاد، اظهار داشت: طی مدت اخیر یک هزار راس دام زنده سبک از استان کرمانشاه به مقصد کشور کویت صادر شده است.

مدیرعامل تعاون روستایی استان کرمانشاه افزود: همچنین مجوز صادرات یک هزار راس دام زنده دیگر اخذ شده که در این راستا دامها تهیه و صادرات آنها در حال انجام است.

صفایی تصریح کرد: به دنبال افزایش قیمتهای داخلی در حال حاضر با احتیاط نسبت به انجام صادرات اقدام می شود.

وی افزود: دامداران نگران تاخیر در انجام صادرات دام یا  تامین نهاده برای دام هایشان نباشند زیرا نهاده به میزان کافی تامین شده است.

صفایی خاطرنشان کرد: بر اساس اعلام وزیر جهادکشاورزی تامین نهاده به صورت اعتباری در سامانه بازارگاه بارگذاری می شود که کمک بزرگی به دامداران فاقد نقدینگی کافی است.

مدیرعامل تعاون روستایی استان کرمانشاه اذعان کرد: تغییرات نرخ ارز تاثیری بر روی صادرات دام زنده نداشته است.