مرصاد نیوز 16:32 - 1401/09/15
رئيس سازمان مديريت حمل و نقل مسافر شهرداری کرمانشاه خبر داد:

مناسب‌سازی اتوبوس‌های جدید برای معلولان

مرصاد نیوز: رئيس سازمان مديريت حمل و نقل مسافر شهرداری کرمانشاه از راه اندازی اتوبوس های مناسب سازی شده سازمان مديريت حمل و نقل مسافر شهرداری در آینده نزدیک خبر داد.

مهدی احمدی در گفتگو با شبکه اطلاع رسانی مرصاد، با بیان اینکه اغلب وسائط نقلیه مناسب‌سازی نشده‌اند، اظهار داشت: وظیفه داریم ناوگان حمل و نقل را طوری مناسب‌سازی کنیم که همه افراد از جمله افراد دارای معلولیت بتوانند بدون محدودیت از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنند.

رئيس سازمان مديريت حمل و نقل مسافر شهرداری کرمانشاه با بیان اینکه تعداد 107 دستگاه اتوبوس مجهز و مناسب سازی شده تا پایان سال به ناوگان حمل و نقل شهری اضافه میشود، گفت: تاکنون 8 دستگاه دریافت شده و 12 دستگاه دیگر تا پایان هفته آینده وارد چرخه ناوگان حمل و نقل شهر کرمانشاه می شود.

وی با تاکید بر ضرورت اجرای کامل قانون حمایت از معلولان، از جمله اقدامات در دستور کار شهرداری جهت معلولان را علاوه بر مناسب سازی ایستگاه اتوبوس، خرید و اضافه شدن سایر اتوبوسهای جدید به ناوگان حمل و نقل عمومی شهر کرمانشاه تا پایان سالجاری ذکر کرد.

احمدی با تاکید بر اینکه افراد دارای معلولیت در سطح جامعه، نباید هیچگونه دغدغه‌ای برای تردد و حضور در اجتماع داشته باشند، تصریح کرد: همه اقدام عملی و اجرایی برای این اتوبوسها با شرکت خودروسازی انجام شده و اکنون در مرحله پلاک گذاری هستند.

وی با بیان اینکه هزینه هر دستگاه خودرو حدود 5 میلیاردتومان است، گفت: هزینه این دستگاهها از محل اعتبارات شهرداری تأمین شده است.

احمدی با اشاره به اقدامات مناسب‌سازی ناوگان درون شهری، گفت: مدیریت شهرداری براساس برنامه ریزی های قبلی، اجرای طرح های مناسب سازی محیط ویژه معلولان را در برخی میادین و تقاطع های اصلی و مرکزی شهر در دستور کار قرار داده است که به زودی شاهد بهره برداری از آنها خواهیم بود.