مرصاد نیوز 17:50 - 1401/10/30
فیلم؛

طبیعت برفی و یخی سنقروکلیایی

مرصاد نیوز: پس از بارش یک متری برف طی هفته اخیر در سنقروکلیایی برودت هوا در این شهرستان بنا به گزارش هواشناسی استان کرمانشاه به منفی 18.7 درجه سانتیگراد زیر صفر رسید.