مرصادنیوز: وضعیت قرمز حجاب پشت ویترین‌های پوشاک به ویژه در سال‌های اخیر به خوبی موید این نکته است که دولت برای ساماندهی این حوزه عزم چندانی ندارد.

این راهکار از پیش شکست‌خورده‌ است؛

حذف «فله‌ای» یارانه‌ بگیران؛ کج‌راهه تیم اقتصادی دولت

مرصادنیوز: کارشناسان معتقدند که حذف یارانه‌بگیران بر اساس هزینه‌های خانوارها یک راهکار از پیش شکست خورده است که دولت در پیش گرفته و این بار کج نمی‌تواند اهداف این موضوع را محقق کند.

پربازدیدها