مرصادنیوز: شخصیت های برجسته دینی و علمای بزرگ کرماشاهی همواره همچون ستارگان درخشانی در آسمان فقاهت درخشیده اند و شهر کرمانشاه به عنوان واسطه وصل کربلای معلا از حضور این عالمان فرزانه بهره برده است.

 

سرویس دین و اندیشه پایگاه خبری مرصاد/ سيد الفقهاء والمجتهدين ،سندالعلماء العاملين ،جامع المعقول والمنقول ،حاوي الفروع والاصول ،العلامه الاوحدي آيت الله العظمي حاج سيد محمد بن جواد بن علي الحسيني الميبدی در سال 1314 هجری قمری در کرمانشاه به دنیا آمد و در سال  1402 هجری قمری در همین شهر نیز دیده از جهان فرو بست.

از اعلام علماي اماميه كه وصف موزونش زينت بخش بسياري ازكتب تراجم است. معظم له هشت سال بيشتر نداشت كه پدرش به رحمت ايزدي پيوست واز همان سال (سنه 1322) تحت سرپرستي آيت الله حاج آقا رضا قمي واحدي قرار گرفت.

از ده سالگي تلمذ در مكتب را آغاز نمود و تا سنه 1333 ه . ق. از محضر علماي كرمانشاه كسب فيض نمود آنگاه به عتبات عاليات هجرت کرد و خوشه چين معارف حقه از محضر اعلامي همچون ميرزا عبدالهادي مازندراني - ميرزا محمد تقي شيرازي - حاج سيد ابوالحسن اصفهاني - ميرزامحمد حسين نائيني و آغا ضياء الدين عراقي در كربلا و نجف اشرف گرديد.

ایشان در سن 23 سالگي موفق به اخذ اجازه اجتهاد مطلق گرديد. مشايخي كه به ايشان اجازه اجتهاد با لفظ "يحرم عليه التقليد" داده اند عبارتند از: ميرزاي نائيني - سيد ابوالحسن اصفهاني - حاج شيخ عبدالكريم حائري - ميرزاعبدالهادي مازندراني .

حاج آقا محمد ميبدي با سالها تدريس و تحقيق در كرمانشاه و حوزه علميه قم طلاب معظمي را تربيت کرد كه بسياري از آنان از اعلام حوزه و دانشگاه مي باشند.

استاد دكتر سيد جعفر سجادي استاد دانشگاههاي تهران در خاطرات خود مينويسد:

"برحسب توصيه مرحوم آيت الله حاج ميرزا ابوالحسن اصفهاني و بنابر درخواست علماي روحاني كرمانشاه قرار شد در شهر كرمانشاهان حوزه علميه روحاني داير واز طلاب اصفهان و قم بدان سامان گسيل دارند و به همين جهت اينجانب را با چند تن ديگر از طلاب - برحسب معرفي مرحوم آيت الله خادمي - بدان سامان اعزام داشتند كه بعد از چندي ،چند تن از طلاب قم را از جمله آقاي اشرفي (چهارمين شهيد محراب) بدان سامان اعزام كردند. در شهر كرمانشاه در مدرسه حاج شهبازخان به تعليم طلاب مبتدي پرداختيم و خود نيز ضمن تدريس از محضر چند تن از علماي آن سامان مانند مرحوم حاج شيخ حسن علامي و حاج شيخ هادي جليلي و آقاي "ميبدي" كه ازعلماي باهرآن سامان بودند، بهره ها برديم".

مرحوم آيت الله ميبدي از علمائي بود كه از ابتداي نهضت روحانيت با مراجع قم خصوصا حضرت امام خميني (ره) همفكري داشت. ايشان در اولين حركت خود 22/8/1341 در يك نامه اعتراض آميز به شاه مبني بر تبديل تحليف به قرآن كريم به كتاب آسماني كه نقض قوانين مشروطيت بود همگامي خود را با مراجع قم اعلام کرد و در هنگامي كه حضرت امام خميني از زندان ساواك آزاد شدند در قم به ملاقات اولين شخصي كه رفتند، آيت الله ميبدي بود.

ايشان در سال 1340، بنابر اعتراض به بعضي مسائل در كرمانشاه ، به قم هجرت نمودند
در قم، معظم له در رديف آيات معظم آن روزگار بود و با مراجع عظام حوزه همكاري داشتند و درمدرسه حجتيه و مساجد سلماسي و محمديه، تدريس اخلاق و خارج فقه و اصول مي نمودند.

بعضي از شاگردان برجسته معظم له در طول تدريس عبارتند از:

1 - استاد كيوان سميعي ،2- دكتر سيد جعفر سجادي ،3 - شهيد محراب آيت الله حاج آقا عطاء الله اشرفي اصفهاني ، 4 - آيت الله حاج شيخ محمدرضا كاظمي ، 5 - آيت الله حاج آقا مجتبي حاج آخوند، 6 - دكتر علي اكبر مهدي پور، 7- آيت الله حاج سيد جوادخرمشاهي ،8-آيت الله حاج شيخ حسين اصيلي كاشاني ،9 -آيت الله حاج شيخ محمد حسين زرندي ،10 -آيت الله حاج سيدمحمد تقي واحدي ،11- استاد سيداحمد فهري زنجاني ،12- استاد هاشم نوري و غيرهم.

آيت الله ميبدي از علماي مورد توجه مراجع طراز اول بودند. مرحوم آيت الله العظمي حاج سيد ابوالحسن اصفهاني بنابر توجه خاصي كه به ايشان و آيت الله علامي داشتند اقدام به تأسيس حوزه علميه كرمانشاه نمودند.

ايشان در نامهاي خطاب به آيت الله حاج شيخ هادي جليلي مينويسد:

"... بعد از تشرف آقايان علامي و ميبدي كه چندي خدمتشان بودم و مذاكره از اين موضوع (تشكيل حوزه علميه) مي شد تأكید عزم حاصل و در نظر بود بوسيله ايشان تصديق شود..." الخ.

مرحوم آيت الله العظمي بروجردي كه توجه خاصي به ايشان داشتند مدرسه علميه كرمانشاه را بنابر درخواست آيت الله ميبدي احداث نمودند، استاد علي دواني در كتاب زندگاني آيت الله بروجردي مينويسد:

"... تقريبا دوازده سال پيش يكي از علماي محترم كرمانشاه آقاي حاج سيد محمد ميبدي هنگام تشرف به خدمت آيت الله فقيد (بروجردي) موضوع را مطرح و جدا از آن فقيد سعيد مي خواهند كه دستور دهند مدرسه آبرومندي كه درخور شأن محصلين علوم ديني باشد در كرمانشاه تأسيس و حضرت آيت الله نيز عنايت بيشتري به وضع حوزه آن شهر حساس تاريخي داشته باشند ..." الخ.


آيت الله العظمي حاج آقا حسين قمي بعد از غائله كشف حجاب و تبعيد ايشان از طرف رضاخان در كرمانشاه عنايت خاصي نسبت به معظم له داشته اند. حضرت حجه السلام و المسلمين حاج سيد ناصر حسيني ميبدي در اين مورد نوشته اند: "... از كرمانشاه جمعي از اعلام از آن جمله حضرت آيت الله العظمي حاج آقا محمد ميبدي و حضرت آيت الله العظمي حاج شيخ حسن علامي قدس سرهما در معيت حضرت آقاي قمي به عنوان اعتراض به قضاياي ايران به عتبات عاليات هجرت نمودند..." الخ.

اين آيت عظماي الهي كه به حق اسوه علم و تقوي بود و به شهادت اعلام قم در نهايت سلوك الي الله به سر مي برد و درنهايت زهد و اخلاص انقلاب را در كرمانشاه رهبري نمود، در سنه 1402 ه. ق. دعوت حق را لبيك نموده و به جوار رحمت ايزدي پيوست وامت كرمانشاه را چهل روز در عزاي خود سوخت.(بنگريد: خبر درگذشت) از معظم له سه فرزند ذكور بجاي مانده است: 1 - عالم رباني سيد العلماء العاملين حجت الاسلام والمسلمين حاج سيد علي ميبدي مقيم تهران ، 2 - آيت الله حاج سيد مجتبي ميبدي ،3-ثقه الاسلام والمسلمين حاج سيد حسين ميبدي مقيم كرمانشاه.

از تأليفات آنجناب است: 1 -اربعين در مناقب اميرالمؤمنين ،2- تقريرات اساتيد گراميش ،3 - حاشيه بر وسيله النجاه ،4 -حاشيه بر عروت الوثقي ،5-نوشته هاي پراكنده ،6 - ديوان اشعار به عربي و فارسي.

از اوست:

بيدارشوازخواب‌ غفلت‌ فكري‌به‌حال‌ خويش
‌بنماكه‌ وقت‌ لهو ولعب‌ نيست‌اين‌ زمان
خلقت‌ شدي‌ براي‌ عبادت ‌ به‌ كردگار
سعيي‌ نما كه‌ نيست‌ بجز سعي‌ در ميان
از آرزو كسي‌ نرسيده ‌ به‌ قرب ‌ حق
‌بر كن‌ تو آرزو، كه‌ بود شغل ناكسان‌
آني ‌ ز عمر غنيمت ‌ شمر ، كه ‌ عمر
سرمايه‌ ‌ تجارت ‌ خير است ‌ در جهان
خسران‌ نموده ‌آنكه‌ كند صرف‌ راس‌ مال
‌در غير مصرف‌ و عائد ، نبرده‌ زان
دنياست‌ بهر تو همي‌ متجر عمل
‌در غير صالحات ،‌ عمل‌ مي نشايد آن
اين‌ روز و شب‌ براي‌ عبادت‌ بداده‌اند
تا نام‌ تو شودبه‌ دفتر عبادوصالحان
ليكن‌ اگربه ‌فسق‌ و فجورش‌ كني‌ تو صرف
‌در روز حشر شوي ‌ از حزب ‌ عاصيان
اين ‌ وقت‌ تو است كه قيمت‌ بود بهشت
‌صد حيف‌ اي‌ عزيز كه‌ گردي‌ ز غافلان
از جاي‌ نعمت ‌ عقبي‌ براي ‌ خود
آتش‌ كني ‌ تهيه ‌ و گردي‌ ز ناريان
گر تابه ‌حال‌ خفته‌اي‌ اندر فراش ‌ لهو
وقت ‌است سربرآري‌ازاين‌ خواب‌ بس‌گران
مأيوس ز رحمت ‌ باري‌ مشو مشو
برگرد سوي ‌ حق‌ كه ‌بسي ‌ هست ‌مهربان
آيت‌ الله‌ حاج‌ سيد محمد ميبدي‌ در كرمانشاه‌ مدفون‌ مي‌باشد و مزارش‌ مورد توجه‌ عامه‌ و خاصه‌ مردم‌ است‌.

منابع:

1-تذكره مشاهير ميبد، نسخه خطي ،محمد كارگر شوركي
2 -كيهان‌ فرهنگي‌ سال‌ دوم‌، مصاحبه‌ با دكتر سيد جعفر سجادي‌
3 -روزنامه‌ جمهوري‌ اسلامي‌، شماره‌ 3783 ، تيرماه‌ 1371 ، قسمت‌ مشاهير علم‌ و ادب‌
4 -گنجينه‌ دانشمندان‌، ج‌ 2 ، تاريخ‌ علماي‌ قم‌
5 -مقدمه‌ كتاب‌ ارشاد الانظار، تأليف‌ آيت‌ الله‌ حاج‌ شيخ‌ هادي‌ جليلي‌
6 -كتاب‌ زندگاني‌ آيت‌ الله‌ بروجردي‌، ص‌ 156 ، چ‌ اول‌، 1340
7 -كتاب‌ سراج‌ المعاني‌، تأليف‌ سيد ناصر حسيني‌ ميبدي‌، ص‌ 333

افزودن دیدگاه جدید

Restricted HTML

  • تگ‌های HTML مجاز: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

ناتوانی مجمع نمایندگان کرمانشاه ادامه دارد؛

انتقال «نفت و گاز غرب»؛ سیلی دیگری به صورت سرخ کرمانشاه

مرصادنیوز: بخش‌های شرکت بهره‌برداری نفت و گاز غرب در سایه سکوت و ناتوانی مجمع نمایندگان کرمانشاه از امروز به ایلام منتقل شد.

پربازدیدها