کد مطلب: 311079
29 خرداد 1396،‏ 12:33:50

کارشناس مسئول مراقبت بهداشتی مرزی استان کرمانشاه:

نظام مراقبت سندرمیک سد محکمی در برابر همه‌گیری و طغیان‌ها است

مرصادنیوز: کارشناس مسئول مراقبت بهداشتی مرزی استان کرمانشاه گفت: نظام مراقبت سندرمیک می‌تواند به عنوان سدی محکم در برابر همه‌گیری و طغیان‌ها عمل کند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی مرصاد ، کیوان خاصی در خصوص نظام مراقبت سندرمیک اظهار داشت: سندرم به تظاهرات بالینی قبل از تشخیص بیماری‌ها گفته می‌شود اما تعریف خود بیماری یک حالت تشخیص داده شده مرضی یا اختلالات در عملکرد بدن است.

وی با بیان اینکه سندرم می‌تواند بیانگر نشانه ها و علایم یک یا چند بیماری باشد، افزود: مراقبت  ﺑﻴﻤﺎریها در اﻳﺮان از ﭼﻨﺪﻳﻦ دهه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻮده و ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان پیشگیری و کنترل بیماریها، ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آن و ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻳﻜﺴﺮی از داده ﻫﺎ بوده و هست.

خاصی با بیان اینکه اﺳﺎس اﻳﻦ روش ﻣﺮاﻗﺒﺖ بر پایه ﺑﻴﻤﺎری ﻣﺤﻮر است، گفت: ﻫﻤﻮاره زمان قابل توجهی در ﺑﺤﺚ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻗﻄﻌﻲ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎی ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ و وﻳﺮوﺳﻲ ﺻﺮف می‌شود و ﻳﻜﻲ از ﻧﻘﺎﻳﺺ اﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺖ، اﻳﺠﺎد ﻓﺎﺻﻠﻪ زمانی زیاد بین زﻣﺎن ﺑﺮوز و زﻣﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻮده و ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. 

کارشناس مسئول مراقبت بهداشتی مرزی استان کرمانشاه با تأکید بر اینکه ﻧﻈﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺳﻨﺪرمیک ﺑﻪ ﻋﻨﻮان یک اﻟﮕﻮی ﺟﺪﻳﺪ در ﻧﻈﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ می‌تواند اﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎ را کاهش دهد، گفت: این نظام مراقبت می‌تواند ﻣﺎ را ﺑﻪ یک ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻈﻨﻮن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﺑﺎ اﺟﺮای اﻳﻦ روش ﻧﻮ ﻣﻴﺰان دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮی از ﻣﺒﺘﻼﻳﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس علائم  ﺑﻴﻤﺎری ﻣﺤﻘﻖ شود.

 وی با یادآوری این نکته که ﻣﺪاﺧﻼت ﻣﺆﺛﺮ در بحث پیشگیری، درمان و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﺒﺘﻼﻳﺎن ﺷﺮاﻳﻂ را ﺑﺮای ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮ ﻃﻐﻴﺎن و ﻫﻤﻪ ﮔﻴﺮی ﻓﺮاﻫﻢ می‌کند، افزود: هم اکنون توجه به شرایط بی‌ثبات کشورهای همسایه جمهوری اسلامی ایران و اهداف شوم استکبار جهانی با ابعاد گسترده و گوناگون در زمینه‌های مختلف سیاسی، اقتطادی، نظامی، پزشکی و.... ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺳﻨﺪرمیک بسیار ارزﺷﻤﻨﺪ  و حیاتی است تا ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان را در مقابل تهدیدات زیستی - انسانی به پایداری و ایمنی بیشتر برساند.

خاصی در ادامه اظهار کرد: اﮔﺮ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎی واﮔﻴﺮ را ﺑﻪ زﻣﺎن ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻗﻄﻌﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎً در ﺑﺮوز ﻃﻐﻴﺎنﻫﺎ و ﻫﻤﻪ ﮔﻴﺮی وﺳﻴﻊ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه و ﻳﻜﺴﺮی از اﭘﻴﺪمیﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ و ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰایی میﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺲ از ﻣﺪتی ﻣﺸﺨﺺ، ﺧﺴﺎرت زیادی بوجود آورد و ﻋﻤﻼً در زﻣﺎن ﺑﺮوز ﻫﻤﻪ ﮔﻴﺮی ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم مقدور نیست.

وی اجرای نظام مراقبت سندرمیک در تمام حوزه‌های بهداشت و درمان کشور را سدی محکم در برابر  بیماریهای واگیر دانست و تأکید کرد: اجرای نظام مراقبت سندرمیک همچنین حافظ نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در برابر بسیاری از تهدیدات زیستی چه بصورت عمدی از جانب دشمنان و گروهکهای تروریستی و بیوتروریستی و چه بصورت طبیعی و غیر عمد است  و این مهم در بحث پایداری ملی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.

افزودن دیدگاه جدید

Restricted HTML

  • تگ‌های HTML مجاز: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

"قارچ‌های قاتل" دست از سر کرمانشاهی ها بر نمی‌دارد؛

ردپای "چتری‌های کشنده" در قارچ‌های پرورشی / شروع یک معمای تازه!

مرصادنیوز: آمار مسمومیت با قارچ های سمی در استان کرمانشاه در حال افزایش است و با این وجود اظهارنظر مسئولان خبر از ردپای قارچ های سمی در بین قارچ های پرورشی موجود در بازار می دهد.

در پی اعتراض چندروزه رانندگان صورت گرفت؛

انجام اقدامات لازم برای رفع مشکل کامیون‌داران کرمانشاه

حال و هوای رمضان‌های قدیم در بین زاگرس‌نشینان؛

"کردها" و آیین‌های فراموش شده "روژیتی"

سرنوشت منطقه آزاد قصرشیرین چه می شود؟

مصری: فضای کشور باب تصویب منطقه آزاد نیست