مرصاد نیوز 12:13 - 1394/03/17
رئیس اداره اعتبار بخشی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی:

کرمانشاه ۲۰۰۰ تخت بیمارستانی کمبود دارد

مرصاد نیوز: رئیس اداره اعتبار بخشی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: این استان به حدود دو هزار تخت بیمارستانی جدید نیاز دارد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی مرصاد، محمود کاظمی اظهار داشت: این استان در حال حاضر با دارا بودن دو هزار و ۸۱۱ تخت بیمارستانی به مردم استان خدمت می کند که بر اساس هدف طراحی شده می بایست در سال جاری دارای ۴ هزار و ۷۲۹ تخت بیمارستانی باشد.

 

وی افزود: بنابر برنامه ششم توسعه در پایان سال ۹۹ باید استان کرمانشاه دارای ۶۳۶۳ تخت بیمارستانی باشد که این مهم نیازمند فعالیت جدی و مستمر است.

 

کاظمی با اشاره به استانداردهای لازم گفت: بنابر هدف طراحی شده باید استان کرمانشاه بر اساس یک هزار نفر ۲.۱ تخت بیمارستانی داشته باشد در حالیکه این رقم ۱.۴ تخت برای هزار نفر است در حالی که در برخی کشورهای همسایه این رقم به ۳ تخت و در برخی کشورهای دیگر جهان به ۱۱ تخت می رسد.

 

رئیس اداره اعتبار بخشی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تخت های موجود در شهرستان ها را ۶۲۸ تخت عنوان کرد و افزود: در شهرستان های استان در حال حاضر ۵۶۳ تخت کم داریم در حالیکه در پایان سال ۹۹ باید به عدد ۱۵۹۱ تخت برسیم.

 

کاظمی با اشاره به اینکه بیمارستان دانشگاهی شهر کرمانشاه دارای یک هزار و ۵۴۶ تخت است، این رقم را برابر برنامه برای سال جاری ۲ هزار و ۱۹۳ تخت و پایان برنامه ششم توسعه ۲ هزار و ۷۰۱ تخت دانست.

 

وی همچنین از وجود ۶۳۷ تخت در شش بیمارستان غیر دانشگاهی در شهر کرمانشاه خبر داد و گفت: این رقم نیز در حال حاضر ۱۹۴ تخت کم دارد و در پایان سال ۱۳۹۹ نیاز به ۴۳۴ تخت بیمارستانی دیگر دارد.