مرصاد نیوز 21:20 - 1395/10/01
در راستای فرهنگسازی حفاظت از محیط زیست صورت گرفت؛

کاشت بیش از ۱۰۰ اصل نهال بلوط در حاشیه شهر گهواره

مرصاد نیوز: در راستای فرهنگسازی حفاظت و نگهداری منابع طبیعی و محیط زیست امروز دانش آموزان مقطع متوسطه اول بنت الهدی صدر گهواره باکاشت یکصدوسی نهال بلوط این فرهنگ را زنده نگهداشتند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی مرصاد به نقل از کرند کرد، در راستای فرهنگسازی حفاظت و نگهداری منابع طبیعی و محیط زیست صبح امروز بیش از 130 اصل نهال در حاشیه شهر گهواره کشت شد.

امروز دانش آموزان مقطع متوسطه اول بنت الهدی صدر گهواره باکاشت یکصدوسی نهال بلوط این فرهنگ را زنده نگهداشتند.

 

این طرح با هماهنگی آموزش و پرورش شهر گواره و منابع طبیعی شهرستان دالاهو و در حاشیه شهر گهواره اجرا شد.

 

 جمعی از معلمان و دانش آموزان دبیرستان بنت الهدی گهواره با شرکت در این طرح و کاشت نهال فرهنگ نگهداری از منابع طبیعی را زنده نگاه داشتند.