مرصاد نیوز 15:32 - 1392/04/03
گزارش مرصاد ازجشن میلاد منجی در زورخانه بیژن کرمانشاه

بوی نرگس در طنین بغض آلود مرشد/ ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی...

مرصادنیوز: گود زلال زورخانه ای در تنگی کوچه های قدیمی شهر در نیمه ماه شعبان مملو از بغض نمناک مرشد و زممزمه دعای فرج با ذکر یاعلی (ع) بود.

به گزارش خبرنگار مرصاد، دیشب و امروز از هرکجای شهر که گذر کرده باشی شادمانی با طعم آرزو با بوی انتظار از در و دیوار شهر می بارد.

یک شادی عمیق با شیرینی اندوهی به درازای هزارو چند صد سال چشم به راهی برای عزیز کرده عالم، دردانه خدا و ذخیره ای که مخزن الدوای همه دردها و زخم های کهنه مستضعفان دنیاست.

امروز تصمیم گرفتن برای تهیه یک گزارش صاحب زمانی سخت بود. میان رفتن به چندین اجتماع عاشقانه ای که با هزار نذرو نیاز برپا شده بود نمی شد انتخاب کرد.

به سمت تالار بزرگ شهر و برای پوشش خبری جشن بزرگ میلاد منجی در حرکت بودم که چشمم به آبخوری قرارگرفته در یک محله قدیمی افتاد. از آبخوری که جرعه ای می نوشی خواهی نخواهی چشمت به نوشته یا ابا عبدالله الحسین (ع) می خورد.

داشتم با خودم زمزمه می کردم : السلام علیک یا ابا... که زمزمه من پس از نوشیدن آب با صدای نمناک مرشد گره خورد... اسلام علیک یا ابا... صالح المهدی ...

به سمت صدا از پله های کوچه قدیمی پایین رفتم. زورخانه بیژن! بزمی  بود از گردش مستانه عشاق در گود مرتفع عاشقی و دلدادگی به مولای غائب از نظر. جایی که با صدای ضرب و نوای ناب مرشد اشک فراغ و لبخند شادمانی میلاد نور و آرزو را تجربه ای به یاد ماندنی بود.

r (31) r (23) r (25) r (20)  r (47) r (48) r (42) r (39) r (37) r (38)

r (26) r (27) r (30) r (28)r (22) r (21) r (17) r (18) r (19)r (14) r (15) r (11) r (13) r (8) r (9) r (10) r (7)