مرصاد نیوز 08:40 - 1397/01/20
یک استاد دانشگاه مطرح کرد:

نقش پادوهای آمریکا در داخل کشور بر قیمت دلار/ ضرورت انعقاد پیمان های چند جانبه ارزی

مرصادنیوز: عضو هیات علمی دانشگاه شاهد گفت: وقت آن است با شجاعت، پیمانهای دو جانبه و چند جانبه ارزی، وابستگی به دلار را کم کند.

فرزاد جهان بین  در گفتگو با شبکه اطلاع رسانی مرصاد ، آنچه این روزها شاهدیم مشابه اواخر دوره احمدی نژاد و روی کار آمدن روحانی و امضای برجام یک است. احتمال قوی می دهم دستهایی در کار باشند تا با ایجاد شرایط مشابه در کشور و تهدیدهای ترامپ، برجام ۲ را تحمیل کنند.

 عضو هیات علمی دانشگاه شاهد گفت: اگر قول آقای آشنا را بپذیریم که دستهایی در کار است، آن دستها قطعا دست امثال آشناست تا بقبولاند که کاپیتان، مسیر را اشتباه نشان می دهد.

جهان بین افزود: اما بدانند که اینبار یک متغیر، فرق کرده و آن تجربه ملت از برجام یک است. قطعا، نتیجه، تحمیل برجام دو نخواهد بود بلکه کنار رفتن دولت خوش خیال و ساده لوح و تاجر مسلک است.

وی تصرح کرد: من اقتصاددان نیستم اما به نظرم گره زدن قیمت دلار به موفقیت و شکست اقتصاد ایران، خواست آمریکاست و پادوهایش در داخل.

جهان بین تایید کرد: وقت آن است با شجاعت، پیمانهای دو جانبه و چند جانبه ارزی، وابستگی به دلار را کم کند. کاری که دولت و مجلس علی رغم نظر دلسوزان در این سالها نکردند.