مرصاد نیوز ۱۶:۲۵ - ۱۳۹۸/۰۵/۰۳
اختصاصی؛

موشن گرافیک| خاموشی فروغ جاویدان در جهنم "مرصاد"

مرصادنیوز: مرصاد آخرین عملیات جنگ تحمیلی است که صحنه رویارویی حقیقت و تزویر بود و به لطف خداوند کمینگاه مرصاد جهنم منافقین کوردل شد.