مرصاد نیوز 19:41 - 1399/09/03

جایگاه های سوخت موظف به سوختگیری خودروهای ورودی هستند

مرصاد نیوز: در بازدید کمیته ی پایش و نظارت از جایگاه های سوخت پاوه جایگاه های سوخت موظف به سوختگیری خودروهای ورودی هستند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی مرصاد  و به نقل از هزار ماسوله، در بازدید کمیته ی پایش و نظارت از جایگاه های سوخت پاوه جایگاههای سوخت موظف به سوختگیری خودروهای ورودی هستند.

خالدی مسئول کمیته در حاشیه این بازدیدها گفت : کارگران جایگاه های سوخت موظف هستند سوختگیری خودروهای ورودی را انجام دهند و رانندگان بر اساس دستورالعملهای رعایت پروتکلها حق انجام عمل سوختگیری در جایگاه ها را ندارند .

 وی گفت: جایگاه داران موظف به رعایت پروتکلهای بهداشتی هستند.