مرصاد نیوز 15:13 - 1399/10/22
گزارش تصویری؛

ستون های آیینه دق در کرمانشاه!

مرصاد نیوز: پروژه قطار شهری کرمانشاه که از آن با عنوان مونوریل نیز یاد می کنند، مدت هاست به همین شکل که در تصاویر دیده می شود، به حال خود رها شده تا جایی که یکی از مسئولین در خصوص آن با عنوان "آیینه دق" یاد کرده است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی مرصاد، پروژه قطار شهری کرمانشاه که از آن با عنوان مونوریل نیز یاد می کنند، مدت هاست به همین شکل که در تصاویر دیده می شود، به حال خود رها شده تا جایی که یکی از مسئولین در خصوص آن با عنوان "آیینه دق" یاد کرده است.