مرصاد نیوز 15:24 - 1399/10/27
مدير جهاد كشاورزي شهرستان اسلام آبادغرب:

یک بنای غیرمجاز در اراضی کشاورزی اسلام آبادغرب قلع و قمع شد

مرصاد نیوز: مدير جهاد كشاورزي شهرستان اسلام آبادغرب از یک مورد قلع بنای غیرمجاز و اعاده وضع به حال سابق در اراضی کشاورزی این شهرستان خبر داد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی مرصاد، کامران کریمی در گفتگو با اسلام آبادخبر، اظهار داشت: یک مورد مستحدثات غیرمجاز در اراضی کشاورزی شهرستان اسلام آبادغرب قلع بنا و به وضعیت سابق اعداده شده است.

 مدير جهاد كشاورزي شهرستان اسلام آبادغرب افزود: هرگونه تغییر کاربری اراضی کشاورزی برای ساخت ساز و بدون اخذ مجوزهای قانونی ممنوع بوده و مطابق قانون با تخریب اراضی زراعی و باغی برخورد خواهد شد و برای واحدهای تولیدی نیز تغییرکاربری با در نظر گرفتن نوع زمین، خاک و آب منطقه و سایر شرایط ضروری، بر اساس مقررات بررسی و تصمیم گیری خواهد شد.

کریمی  گفت: طی شش ماه گذشته ۱۳ مورد مستحدثات غیرمجاز در اراضی کشاورزی شهرستان اسلام آبادغرب  قلع بنا و  اعاده وضع به حال سابق  شده است

وی عنوان کرد: در راستای اجرای مواد3 و ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها تعداد ۳ مورد فنس کشی ـ دیوارکشی و ... از ساخت و سازهای غیر مجاز در چند روز گذشته در اراضي كشاورزي شهرستان اسلام آبادغرب قلع و قمع شد.