مرصاد نیوز 21:22 - 1399/10/30

خانه هلال روستای باوله شهرستان سنقروکلیایی افتتاح شد

مرصاد نیوز: با حضور رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر کشور خانه هلال روستای باوله شهرستان سنقروکلیایی افتتاح شد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی مرصاد، ساعتی پیش با حضور مرتضوی فرماندار سنقروکلیایی و دکتر نصیری رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر کشور، مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه، رییس و داوطلبان جمعیت هلال احمر شهرستان خانه هلال روستای باوله شهرستان سنقروکلیایی افتتاح شد.

با افتتاح خانه هلال روستای باوله بخش مرکزی مجموع این مراکز در شهرستان به تعداد ١۶ خانه هلال رسید.

خانه های هلال فضاهای هستند که با همت و مشارکت مردمی تجهیز و راه اندازی می شوند و در راه اندازی آنها از ظرفیت های محله و روستا به مانند مسجد، دهیاری، مدرسه و نظایر آن استفاده می شود.

همچنین خانه های هلال همه خدماتی که در ساختار رسمی جمعیت هلال احمر ارائه می شوند را از طریق توان و مشارکت داوطلبان در منطقه جغرافیایی مختلف ارائه می کند و ضمن تقویت پایگاه اجتماعی هلال احمر به عنوان بزرگترین سازمان مردم نهاد کشور، موجب افزایش آمادگی جوامع محلی در برابر مخاطرات می شود.