مرصاد نیوز 22:03 - 1399/11/07
فرماندار پاوه:

ساخت و ساز غیر مجاز به هیچ وجه برای ما قابل قبول نیست / مرمت جاده بیدمیری جزء کار ما خواهد بود

مرصاد نیوز: فرماندار پاوه گفت: جاده بیدمیری در شورای برنامه ریزی و کمیسیون عمرانی و فرمانداری تحت عنوان جاده توریستی با مجوز بهسازی بدون تعریض است که مرمت این جاده جزء کار ما خواهد بود.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی مرصاد ،فرماندار پاوه در گفتگو با خبرنگار هزارماسوله با اشاره به ساخت و سازهای غیر مجار در منطقه بیدمیری پاوه اظهار داشت: ما در چند سال گذشته چند باغ ارتفاعات این تفرجگاه را به احترام قانون و به اجرای قانون مبادرت کردیم و بعد از مدتی دادگاه تجدید نظر همان ملک را واگذار کرد.

ایده پور افزود: کشاورزی در شیب بالای ۱۲ درجه در قبل از سال ۱۳۴۶ هم به هیچ عنوان قابل قبول نبوده و نیست .

وی گفت: تاریخی در بیدمیری وجود دارد که توسط عده ای از شهروندان این منطقه ایجاد شده و مرتبا فشار می آورند که به عنوان مرکز گردشگری باشد اما هیچ آیتم باغداری جهت توسعه گردشگری ایجاد نکرده اند.

وی ادامه داد: در مجموعه قوانین کشاورزی ایران یک موضوع کاملا دقیق وجود دارد که به ازای چند هکتار باغ یک خانه کارگر درست بکنند اما ما در بیدمیری در ۴۰۰ متر باغ بیشتر زمین را به خانه باغ اختصاص داده اند که به هیچ وجه این موضوعات برای ما قابل قبول نیست .

ایده پور اضافه کرد: این خانه هایی که الان هم وجود دارد سرمایه جزئی از ملت ایران است که این سرمایه دفن بودجه و اعتبارات شخصی است چرا که می توانند همین سرمایه را در شهرک صنعتی در جهت ایجاد اشتغال سرمایه گذاری کنند.

وی خاطر نشان کرد: واگذاری برق به این منطقه هم سابقه گذشته دارد که هیچ کدام از این مسئولین در شهرستان حضور نداشته اند.

فرماندار پاوه تصریح داشت: جاده بیدمیری هم که مورد بحث است در شورای برنامه ریزی و کمیسیون عمرانی و فرمانداری تحت عنوان جاده توریستی با مجوز بهسازی بدون تعریض می باشد که مرمت این جاده جزء کار ما خواهد بود اگر دوستانی تعریض کرده اند متابع طبیعی می تواند در اجرای قانون ماده ۵۶ تشکیل پرونده انجام دهد.

وی ادامه داد: ما و منابع طبیعی و محیط زیست یک انتظاراتی داریم که اگر دوستان برآورد کنند سپاسگزار خواهیم بود اما اگر انجام نشود سرگردانی پرونده ها در دادگاه همواره مورد انتقاد است.

ایده پور گفت: توقع یک سری باغدار؛ توقع شهرنشینی و سکونتگاه انسانی است نه توقع باغبانی و تولید محصول .

وی افزود: این محیط متعلق به ایران است و تحت منابع ملی است و در تفسیر منابع ملی تمام ملت ایران مالک هستند.

فرماندار شهرستان پاوه گفت: سه ساختمان دولتی در اطراف آب شرب سراب هولی واقع بود که ما این ساختمان ها را به احترام قانون و جهت حفظ سلامتی مردم تخریب کرده ایم. و ما نیز درخواست داریم که امور آب نسیت به این افراد که ساخت و ساز غیر مجاز انجام داده اند شاکی باشد.

ایده پور اظهار کرد: احترام به قانون تنها ناجی هر ملت است و باید منابع طبیعی خود را حفظ کنیم و بدیمیری را به عنوان توریستی می شناسیم .