مرصاد نیوز 11:54 - 1399/11/26
فیلم؛

سفر رییس سازمان بسیچ سازندگی کشور به شهرستان سرپل ذهاب

مرصاد نیوز: سردار زهرایی رییس سازمان بسیچ سازندگی کل کشور طی سفر یکروزه به شهرستان سرپل ذهاب از قرارگاه شهید متوسلیان سرباغ گلین بازدید بعمل آورد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی مرصاد به نقل از بازی دراز، سردار زهرایی رییس سازمان بسیچ سازندگی کل کشور طی سفر یکروزه به شهرستان سرپل ذهاب از قرارگاه شهید متوسلیان سرباغ گلین بازدید بعمل آورد.