مرصاد نیوز 09:51 - 1399/11/30
رئیس کمیسیون امور داخلی مجلس و شوراها در گفتگو با مرصاد:

بخشی از انتخابات با هماهنگی شورای نگهبان به صورت الکترونیکی برگزار می‌شود

مرصاد نیوز: رئیس کمیسیون امور داخلی مجلس و شوراها گفت: علاوه بر افزایش تعداد حوزه های انتخابیه، بخشی از انتخابات با هماهنگی شورای نگهبان به صورت الکترونیکی برگزار می‌شود.

محمد صالح جوکار در گفتگو با خبرنگار مرصاد، درباره شیوه برگزاری انتخابات سال آینده اظهار داشت: بر اساس برنامه زمانبندی که از قبل پیش‌بینی شده انتخابات 1400برگزار می‌شود.

رئیس کمیسیون امور داخلی مجلس و شوراها افزود: در صورتی که شرایط تغییر کند، تصمیم جدید اتخاذ می‌شود.

جوکار گفت: با توجه به شیوع کرونا ساز و کارهای برگزاری انتخابات تغییر خواهد کرد اما زمان برگزاری آن تغییر نمی‌کند.

وی عنوان کرد: با توجه به شیوع ویروس کرونا تمهیدات مناسب برای برگزاری انتخابات سال آینده اندیشیده خواهد شد.

جوکار خاطرنشان کرد: علاوه بر افزایش تعداد حوزه های انتخابیه، بخشی از انتخابات با هماهنگی شورای نگهبان به صورت الکترونیکی برگزار می‌شود.

رئیس کمیسیون امور داخلی مجلس و شوراها افزود: همچنین در صورتی که امکانات و شرایط اجازه دهد، انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا به صورت الکترونیکی برگزار خواهد شد.