مرصاد نیوز 09:51 - 1399/12/02
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با مرصاد:

امیدواریم همه نمایندگان مجلس به طرح شفافیت آراء رای دهند

مرصاد نیوز: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: امیدواریم همه نمایندگان مجلس به طرح شفافیت آرا رای دهند تا مردم بدانند نماینده آنها به چه افرادی رای می دهند یا رای نمی دهند.

علی رضایی در گفتگو با خبرنگار مرصاد، اظهار داشت: طرح شفافیت آرای نمایندگان مجلس با سه رأی کمتر به تصویب نرسید.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: مجددا در قالب یک فوریت الحاقیه طرح شفافیت آرای نمایندگان مجلس مطرح شد که نمایندگان به آن رای دادند.

رضایی گفت: طرح مذکور این هفته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح خواهد شد.

وی عنوان کرد: امیدواریم همه نمایندگان مجلس به طرح شفافیت آراء رای دهند تا مردم بدانند نماینده آنها به چه افرادی رای می دهند یا رای نمی دهند همچنین درآمدهای آنها و... مشخص خواهد شد.

رضایی تصریح کرد: بنده موافق طرح شفافیت آرای نمایندگان مجلس هستم و صورت جلسه آن را امضا کردم.