مرصاد نیوز 01:12 - 1399/12/04
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفتگو با مرصاد:

موافق طرح شفافیت آرای نمایندگان مجلس هستم/ این طرح مطالبه مردمی است

مرصاد نیوز: رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه موافق طرح شفافیت آرای نمایندگان مجلس هستم، گفت: این طرح مطالبه مردمی است تا آرای نمایندگان مجلس مشخص باشد.

حسینعلی شهریاری در گفتگو با خبرنگار مرصادنیوز با بیان اینکه موافق طرح شفافیت آرای نمایندگان مجلس هستم، اظهار داشت: این طرح مطالبه مردمی است تا آرای نمایندگان مجلس مشخص باشد.

وی افزود: در طرح مذکور، آرای نمایندگان مجلس در مسائل امنیتی، سیاست خارجی و مسائلی که با معیشت مردم سر و کار دارد روشن خواهد شد.

شهریاری گفت: خوب است مانند دیگر کشورهای دنیا در ایران نیز شفافیت وجود داشته باشد.

وی عنوان کرد: کلیات طرح شفافیت آرای نمایندگان مجلس رای آورده و به کمیسیون آیین نامه های داخلی مجلس ارجاع شده است.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: پس از بررسی طرح مذکور در کمیسیون آیین نامه های داخلی مجلس مجددا در صحن مجلس مطرح می شود.

 

انتهای پیام/