مرصاد نیوز 14:56 - 1399/12/26
ببینید؛

نان ساجی (نان محلی استان کرمانشاه)

مرصاد نیوز: نان ساجی از جمله میراث غذایی استان کرمانشاه است که هنوز در میان کرمانشاهیان طرفداران خاص خود را دارد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی مرصاد ، نان ساجی از جمله میراث غذایی استان کرمانشاه است که هنوز در میان کرمانشاهیان طرفداران خاص خود را دارد.