مرصاد نیوز 14:20 - 1400/02/09
رئیس کمیسیون امور داخلی مجلس در گفتگو با مرصاد:

شوراها نقش نظارتی در امور شهری دارند

مرصاد نیوز: رئیس کمیسیون امور داخلی مجلس شورای اسلامی گفت: جایگاه شوراها در قانون اساسی بسیار بزرگ است و از نظر اجرایی شوراها نقش نظارتی در امور شهری دارند که بسیار حائز اهمیت است.

محمد صالح جوکار در گفتگو با خبرنگار مرصاد، اظهار داشت: شوراها نهادهای مردمی هستند که برابر چند اصل قانون اساسی شامل اصل هفت، 101، ۱۰۲ و ۱۰۳ به موضوع مهم شوراها پرداخته شده است.

رئیس کمیسیون امور داخلی مجلس شورای اسلامی افزود: در حقیقت شوراها نقش مردم یاری را در بحث کشورداری و حکم رانی تعیین کرده و ظرفیت هایی که امروز برای اداره شهر یا روستا لازم است از میان مردم به میدان می آید و ارائه خدمات از مردم به مردم انجام می شود.

جوکار تصریح کرد: شورای اسلامی شهر و روستا می تواند نقش بسیار مهمی در توسعه شهر، ارائه خدمات مطلوب به مردم و انجام پروژه های بهداشتی و... داشته باشد.

وی عنوان کرد: آنچه که برای جامعه زنده ای چون شهر در نظر می گیریم این است که شهر باید روحیه بانشاط و سرزنده ای داشته باشد و شورا می تواند این روح را به کالبد شهر بدمد و بخش مهمی از نیاز شهروندان در شهر و روستا را تامین کند.

رئیس کمیسیون امور داخلی مجلس شورای اسلامی گفت: جایگاه شوراها در قانون اساسی بسیار بزرگ است و از نظر اجرایی شوراها نقش نظارتی در امور شهری دارند که بسیار حائز اهمیت است.

جوکار تصریح کرد: به منظور اینکه شهر یا روستا مدیریتی جامع داشته باشد لازم است اصلاحاتی در قانون شوراها انجام گیرد و قوانین جدیدی را تدوین و تصویب کنیم که این اتفاق خوب رقم بخورد.

وی افزود: در حال حاضر اصلاح قانون انتخابات که بخش نظارتی آن برعهده مجلس است در دستور کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها قرار دارد که هم در حوزه نظارت بر انتخابات و هم عملکرد شوراها در طول چهار سال اصلاحاتی انجام شود.

رئیس کمیسیون امور داخلی مجلس شورای اسلامی گفت: همچنین درآمدهای پایداری برای شهر و روستا در نظر گرفته شده که در دست بررسی قرار دارد.

جوکار خاطرنشان کرد: طرح جامع مدیریت شهری و روستایی هم بخشی از وظایفی است که برعهده شوراها بوده و کاملا روشن خواهد شد.

وی عنوان کرد: اگر بتوانیم بخشی از نقشی که شوراها دارند را در مجموعه شهر توسعه دهیم شوراها جایگاه واقعی خود را پیدا می کنند البته منوط به آن است که توانمندی شوراها در ارائه عملکرد برای بهتر زندگی کردن مردم افزایش یابد و منافع مردم سرلوحه کار شوراها قرار گیرد.