مرصاد نیوز 10:08 - 1400/02/19

روند بررسی صلاحیت کاندیداهای شورای شهر چگونه است؟

مرصاد نیوز: رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس گفت: در بحث انتخابات شورای اسلامی شهر در وهله نخست هیئت های اجرایی شهرستان بررسی صلاحیت ها را برعهده می گیرند سپس افرادی که تائید شده اند مجدد به شورای نظارت شهرستان می روند.

محمد صالح جوکار در گفتگو با خبرنگار مرصاد، درباره روند تائید صلاحیت انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا اظهار داشت: برابر قانون، نظارت بر انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا برعهده مجلس است و مجلس هم از طریق هیئت هایی در استان ها، شهرستان ها، بخش ها و مرکز اعمال قانون می کند.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس افزود: در بحث انتخابات شورای اسلامی شهر در وهله نخست هیئت های اجرایی شهرستان بررسی صلاحیت ها را برعهده می گیرند سپس افرادی که تائید شده اند مجدد به شورای نظارت شهرستان می روند.

جوکار خاطرنشان کرد: افرادی هم که تائید صلاحیت نشده اند می توانند در این مرحله به هیئت عالی نظارت بر انتخابات در استان‌ها شکایت کنند.

وی عنوان کرد: موارد بررسی شده در هیئت های نظارت در شهرستان ها با هیئت نظارت استان مورد بررسی قرار می گیرد و اگر فرد داوطلب نسبت به رای صادره استان هم اعتراض کند می تواند به هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات متشکل از پنج نماینده مجلس با ساز و کار دبیرخانه دائمی شکایت کند و در آنجا صلاحیت ها بررسی می شود.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس گفت: در فرآیند رسیدگی سعی می شود آبروی اشخاص حفظ شده و اگر پرونده هایی داشته و پس از اخذ استعلام از مراجع مختلف موارد محکومیت آنها به هیچ عنوان انتشار داده نشود بلکه با خود شخص صحبت شود و در وهله اول قبل از اینکه عدم تایید صلاحیت ها برای فرد لحاظ شود انصراف از ادامه شرکت در انتخابات داشته باشند.

جوکار تصریح کرد: سعی شده بر اساس مواد قانونی که لحاظ شده  صلاحیت‌ها بررسی شود و حقی از افراد ضایع نشود ضمن اینکه حقوق مردم هم در بررسی صلاحیت ها مورد بخشش برخی از تائیدها قرار نگیرد.