مرصاد نیوز 17:01 - 1400/03/24
یادداشت: صابر برجی

مناظرات عرصه رقابت و ارائه برنامه یا رویکردهای ماکیاولیسمی؟

مرصاد نیوز: امروز باشنیدن ماکیاولی و ماکیاولیسم،پیش از آن که یک فیلسوف سیاسی،نویسنده وتحلیل گر اجتماعی در اذهان تداعی شود،مفاهیمی مانند قدرت،قدرت طلبی واستفاده از قدرت برای تحقق اهداف شخصی به اذهان خطور می کند.

به گزارش سرویس یادداشت شبکه اطلاع رسانی مرصاد صابر برجی* در یادداشتی نوشت: امروز باشنیدن ماکیاولی و ماکیاولیسم،پیش از آن که یک فیلسوف سیاسی،نویسنده و تحلیل گر اجتماعی در اذهان تداعی شود، مفاهیمی مانند قدرت، قدرت طلبی واستفاده از قدرت برای تحقق اهداف شخصی به اذهان خطور می کند.

ماکیاولی در کتاب خود،هدف عمل سیاسی را دستیابی به قدرت می داند و بنابر این آن را محدود به هیچ حکم اخلاقی نمی داند و در نتیجه به کار بردن هر چیزی را در سیاست برای پیشبرد اهداف مجاز می شمارد و بدین وسیله سیاست را به کلی از اخلاق جدا می داند.

در مناظرات انتخاباتی،نامزدهای ریاست جمهوری به طور معمول و طبق روال طبیعی باید به ارائه برنامه های خود برای اداره امور اجرائی کشور و دفاع از آن و البته نقد برنامه های دیگر نامزدها بپردازند...اما مع الاسف در این میان گاها مشاهده می شود که برخی از نامزدها با رویکرد دیگری وارد فضای مناظرات انتخاباتی می شوند و برای این که از ارائه برنامه و حتی گزارش عملکرد خود در نزد اذهان عمومی فرارکنند دست به دامان برخی شیوه های غیرمرسوم مناظراتی و گاهی غیراخلاقی می شوند.

لذا باتوجه به این مسائل برخی از کاندیداهای ریاست جمهوری با استفاده از شیوه ها و تکنیک‌هایی مانند:فرار رو به جلو،برچسب زدن،رفتارهای عوام فریبانه و پوپولیستی،تخریب شخصیت،مظلوم نمایی،ایجادکانال انحرافی،دوقطبی سازی های کاذب،رقیب هراسی و ماکیاولیسم جهت انحراف اذهان عمومی و سرازیرکردن آراء به سبد رای خود استفاده می کنند.

لذا اگر نامزدهای ریاست جمهوری،برنامه های خودرا در قالب ها و چارچوب های متعارف و براساس اسنادبالادستی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تنظیم و ارائه نمایند و به صورت شفاف،واضح و مبرهن و با ارائه راه کارهای عملیاتی و دارای قابلیت اجرا در بخش های مختلف کشور از برنامه های پیشنهادی خود دفاع نمایند و به جای پرداختن و نقد کردن و تخریب شخصیت نامزدهای دیگر،به نقدبرنامه های آنان بپردازند و از رفتارهای عوام فریبانه و ماکیاولیستی که درآن،هدف وسیله را توجیه می کند،اجتناب نمایند؛می توان ادعا کرد که دیگر شاهد این گونه بی اخلاقی ها در مناظرات انتخاباتی نخواهیم بود ویا دست کم،کمتر شاهد این مسئله خواهیم بود.

در پایان خاطرنشان می شود که باید براساس آیه ۷۰ سوره احزاب،نامزدهای محترم هم جانب تقوا را رعایت کنند و هم با قول سدید با همدیگر مناظره کنند.

 

وآخردعوانا اللهم عجل لولیک الفرج

دبیر گروه های جهادی حوزوی استان کرمانشاه

 صابر برجی