مرصاد نیوز 09:30 - 1400/04/05
دادستان سرپل‌ذهاب:

نظارت بر انتخابات شوراها در انحصار هیأت مرکزی نظارت است

مرصاد نیوز:دادستان سرپل‌ذهاب گفت : ظارت بر انتخابات شوراها به استناد قانون برعهده هیئت های اجرایی و نظارت شهرستان است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی مرصاد ،  سعید زریری  در گفتگو با خبر نگار بازی دراز اظهار داشت: انتخابات در کشور با نظارت استصوابی شورای نگهبان انجام می شود  ولی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا تنها انتخاباتی در کشور است که بدون نظارت شورای نگهبان برگزار می شود.

دادستان سرپل‌ذهاب افزود: نظارت بر این انتخابات و رسیدگی به شکایات انتخاباتی به استناد قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور برعهده هیئت های اجرایی و نظارت شهرستان است.

وی تصریح کرد: تایید صحت انتخابات و یا باطل کردن انتخابات مطابق ماده ۷۲ قانون مذکور برعهده هیئت نظارت شهرستان است که ظرف مدت ۵ روز پس از دریافت نظریه هیئت اجرایی شهرستان در خصوص انتخابات نظر خود را نسبت به تایید صحت و یا ابطال انتخابات اعلام و اقدامات بعدی را برابر قانون انجام دهد.

زریری ادامه داد: دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان در خصوص انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا شعبه ای تخصصی را برای رسیدگی به جرائم انتخاباتی تشکیل داده و تاکنون تنها یک پرونده قضایی در آن تشکیل شده است و از ناحیه هیئت اجرایی و نظارت یا ضابطین عام و خاص هیچگونه گزارشی وصول نشده است.

 

انتهای پیام/