مرصاد نیوز 10:31 - 1400/04/21
فعال اصلاح طلب:

دولتی قوی‌تر از دولت روحانی تشکیل نمی‌شود!/ اصلاح طلبان نیاز به پوست اندازی دارند

مرصاد نیوز: من فکر می کنم با توجه به توقعی که در اصولگرایان طی سالیان گذشته ایجاد شده رئیسی امکان اینکه یک مجموعه یک دست و تابع نظرات خود را بوجود بیاورد به احتمال زیاد ایجاد نخواهد شد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی مرصاد به نقل از جهان نیوز، «هدایت آقایی»، فعال سیاسی اصلاح طلب در ادامه تنش های داخلی اصلاح طلبان گفته است: «اصلاح طلبان نیاز به پوست اندازی دارند» و «به صورت طبیعی یک واگرایی در داخل اصلاح طلبان ایجاد شده و یک انشعاب نانوشته در آنها صورت گرفته است».

وی همچنین مدعی شده است که دولت رئیسی هم یک شرکت تعاملی خواهد شد و در نتیجه کابینه ای قوی تر از دولت روحانی تشکیل نخواهد شد. این ادعای آقایی احتمالا به خاطر آن است که رسم سهم خواهی در بین اصلاح طلبان باب بوده است و دولت روحانی هم یک شرکت سهامی بیش نبود. روحیات و سابقه رئیس جمهور منتخب نشان می دهد که ملاک های وی برای تشکیل کابینه و انتخاب همکاران مواردی است که اجازه سهم خواهی را نخواهد داد و فشارهای سیاسی را ناکام خواهد گذاشت.


*من فکر می کنم با توجه به توقعی که در اصولگرایان طی سالیان گذشته ایجاد شده رئیسی امکان اینکه یک مجموعه یک دست و تابع نظرات خود را بوجود بیاورد به احتمال زیاد ایجاد نخواهد شد و به نوعی شرکت تعاملی در دولت ایجاد می‌شود که سهام متفرقه در آنها زیاد خواهد بود به اضافه اینکه بخشی از پست های سیاسی که دیدیم مثل وزارت خارجه، ارشاد و اطلاعات بهرحال فراتر از گروه تصمیم گیری می شود.

*به احتمال زیاد در حوزه های اقتصادی توقع زیاد خواهد بود و وزارت خانه هایی مثل اقتصاد و دارایی، سازمان و برنامه و بودجه، صنایع و معادن، نیرو و نفت، متقاضی زیادی خواهند داشت و انتخاب برای رئیسی سخت خواهد بود. در حوزه های ستادی برای معاونت اول و معاونت های سازمان های برنامه و معاونت اجرایی هم توقعاتی، ستادهای رئیسی دارند. در مجموع ارزیابی من این است که دولتی قوی تر از دولت روحانی تشکیل نمی شود.

*اصلاح طلبان بر اساس مر قانون باید به هر کسی که امانت دار مردم است، احترام بگذارند. سرنخ مقدرات مردم در دست این دولت است اصلاح طلبان قاعدتا عنادی ندارند که بخواهند کارشکنی کنند و اصولا قدرتی هم ندارند که بخواهند کارشکنی کنند.

*اصلاح طلبان نیاز به پوست اندازی دارند، به صورت طبیعی یک واگرایی در داخل اصلاح طلبان ایجاد شده و یک انشعاب نانوشته در آنها صورت گرفته که ما آثارش را در انتخابات و جدا شدن گروه های جداگانه که بعدا به بالای 20 مورد رسیدند و حمایت کردند از کاندیداتوری همتی، مشاهده کردیم هر چند نهاد اجماع ساز مصوبه ای را صادر و حمایت را آزاد گذاشته بود اما بعدا معلوم شد که فشار از داخل خود اصلاح طلبان بوده است.

*من امید چندانی ندارم که توصیه اصلاح طلبان کمکی به روند اجرایی و بهبود امور در دولت آینده داشته باشد، اما همین که در اوایل کار تماس هایی با بعضی از اصلاح طلبان گرفته شده و درخواست هایی کردند، ارزشمند و سنت خوبی است هرچند تاثیر زیادی نداشته باشد.