مرصاد نیوز 10:24 - 1400/04/29
در گفتگوی مرصاد با یک کارشناس مسائل سیاسی مطرح شد؛

دلایل عدم موفقیت دولت در رفع تحریم ها

مرصاد نیوز: یک کارشناس مسائل سیاسی گفت: عدم موفقیت دولت در رفع تحریم ها به دو دلیل روشن واقع شد که یکی خوش‌بینی بیش از حد به آمریکا، غرب و اروپا و دیگری تصور غلط نسبت به محتوای برجام که در آن هیچ ابزاری برای وادار کردن غرب به رفع تحریم‌ها قرار ندادیم بلکه همه امتیازات را در اختیار طرف مقابل گذاشتیم.

حمیدرضا ترقی در گفتگو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی مرصاد ،  درباره بیانات اخیر روحانی با موضوع رفع تحریم‌ها اظهار داشت: عدم موفقیت دولت در رفع تحریم ها به دو دلیل روشن واقع شد که یکی خوش‌بینی بیش از حد به آمریکا، غرب و اروپا و دیگری تصور غلط نسبت به محتوای برجام که در آن هیچ ابزاری برای وادار کردن غرب به رفع تحریم‌ها قرار ندادیم بلکه همه امتیازات را در اختیار طرف مقابل گذاشتیم، به گونه ای که اگر آنها  به تعهدات پایبند نباشند در توافق ابزاری برای اعمال فشا  پیش‌بینی نشد.

وی افزود: در واقع هنگامی که نه ابزاری برای وارد کردن فشار به طرف مقابل به منظور اجرای تعهداتش داریم و از سوی ديگر تا این اندازه به غربی‌ها اطمینان و اعتماد کردیم سبب شد درحالی که دولت در رفع تحریم‌ها نتوانست اقدامی کند غرب به هدف خود مبنی بر اعمال فشار به جمهوری اسلامی ایران از طریق تحریم های اقتصادی به منظور جلوگیری از رشد و پیشرفت کشور دست یابد.

ترقی گفت: اگر دولت سیزدهم نیز بخواهد در مسیر دولت قبلی حرکت کند نتیجه ای به دست نمی آورد زیرا هشت سال این کار دنبال شد و هیچ نتیجه ای عاید نشد.

وی عنوان کرد: آنچه که دولت جدید باید دنبال کند، مسیر خنثی کردن تحریمها است همان گونه که  مقام معظم رهبری نیز توصیه کردند با خنثی کردن تحریم ها کارآیی آن را در وارد کردن فشار به کشور از بین ببریم در نتیجه آنها به طور طبیعی مجبور خواهند شد از ادامه تحریم ها دست بردارند.

این کارشناس مسائل سیاسی گفت: آنچه مسلم است مجلس از حقوق ملت در برابر زیاده‌خواهی‌های غربی‌ها و خوشبینی بی حد و اندازه دولت نسبت به غرب دفاع کرده و این دفاع سبب شد عقب‌ماندگی های قبلی در مسائل هسته‌ای جبران شود و به ابزارهایی برای فشار به غرب در رابطه با برجام دست یابیم.

ترقی تصریح کرد: امروزه نگرانی و دغدغه آنها دستیابی ایران به اورانیوم فلزی و غنی‌سازی هسته‌ای است و نشان می‌دهد هر چند گامی که در این رابطه برداریم و رو به جلو پیش رویم امتیازات برای جمهوری اسلامی ایران اخذ می شود تا بتوانیم از این امتیازات و داشته ها برای وادار کردن غرب به انجام تعهدات دست پیدا کنیم.

ترقی خاطرنشان کرد: البته طی روزهای اخیر بخشی از دارایی‌های ایران در کره و ژاپن در حال آزادسازی بوده و این نتیجه همین اقدامات مجلس و برخورد متقابل برای بازگرداندن اموال کشور است وگرنه با مذاکره همین را هم نمی توانستیم از غربی‌ها پس بگیریم.

 

انتهای پیام/