مرصاد نیوز 15:27 - 1400/05/11

اجرای گشت مشترک نظارت بر واحدهای مرغداری سطح شهرستان پاوه

مرصاد نیوز: در اجرای مصوبات کارگروه تنظیم بازار روسای ادارات تعزیرات حکومتی و صنعت ، معدن و تجارت و کارشناس جهاد کشاورزی از مرغداری‌ها سطح شهرستان بازدید بعمل آمد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی مرصاد ،به نقل از هزار ماسوله گشت مشترک نظارت بر واحدهای مرغداری سطح شهرستان پاوه اجرا شد.

در اجرای مصوبات کارگروه تنظیم بازار روسای ادارات تعزیرات حکومتی و صنعت ، معدن و تجارت و کارشناس جهاد کشاورزی از مرغداری‌ها سطح شهرستان بازدید بعمل آمد و ضمن رصد مشکلات و مسائل مربوطه ، متصدیان واحدهای مرغداری موظف شدند که مرغ تولیدی را با مجوز مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان تحویل کشتارگاه‌های سطح استان نموده و از عرضه خارج از شبکه مرغ خودداری کنند.