مرصاد نیوز 22:26 - 1400/06/16
سال های گذشته در چنین روزهایی؛

ببینید | خدمت رسانی موکب آیت الله نجومی کرمانشاه در کربلا

مرصاد نیوز: در سالهاای گذشته موکب آیت الله نجومی کرمانشاه با 40 خادم در کربلا و ظرفیت پخت روزانه ناهار و شام برای زائرین اربعین مشغول خدمت رسانی بودند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی مرصاد ،در سالهاای گذشته موکب آیت الله نجومی کرمانشاه با 40 خادم در کربلا و ظرفیت پخت روزانه ناهار و شام برای  زائرین اربعین مشغول خدمت رسانی بودند.