مرصاد نیوز 13:05 - 1400/06/21
معاون فنی معاونت امور بهداشتی استان کرمانشاه در گفتگو با مرصاد:

45 درصد از جامعه هدف کرمانشاه دُز اول واکسن کرونا را دریافت کردند

مرصاد نیوز: معاون فنی معاونت امور بهداشتی استان کرمانشاه گفت: ۴۵ درصد جامعه هدف کرمانشاه نوبت اول و ۲۴ درصد نوبت دوم را دریافت کرده اند.

سارا شاه آبادی در گفتگو با خبرنگار مرصاد، اظهار داشت: تاکنون بیش از یک میلیون و ۱۱۳ هزار دوز واکسن تحویل شده که از این تعداد یک میلیون و ۲۱ هزار دوز تزریق شده است.

معاون فنی معاونت امور بهداشتی استان کرمانشاه افزود: تزریق ۶۶۸هزار دوز واکسن در نوبت اول و ۳۵۳ هزار دوز در نوبت دوم انجام گرفته است.

وی تصریح کرد: ۴۵ درصد جامعه هدف کرمانشاه نوبت اول و ۲۴ درصد نوبت دوم را دریافت کرده اند.

شاه آبادی خاطرنشان کرد: در حال حاضر برای جمعیت 18 سال به بالا در مناطق روستایی و عشایری و ۳۰ سال به بالا در نقاط شهری تزریق واکسن انجام می شود.

وی تعداد پایگاه های تجمیعی تزریق واکسن را ۴۱ پایگاه اعلام کرد و افزود: از نظر تامین واکسن مشکلی وجود ندارد.

شاه آبادی خاطرنشان کرد: مجموع جمعیت استان دو میلیون و ۵۰هزار نفر است که یک میلیون و ۴۸۲هزار نفر ۱۸سال به بالا هستند.