مرصاد نیوز 22:29 - 1400/06/21
فیلم؛

نشت بنزین در یکی از جایگاه‌های سوخت پاوه

مرصاد نیوز:ظهر امروز نشت بنزین خودرو سواری سمندی در جایگاهی در شهر پاوه به هنگام سوخت‌گیری سبب وقوع حادثه آتش سوزی شد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی مرصاد ، به نقل از هزارماسوله ، ظهر امروز نشت بنزین خودرو سواری سمندی در جایگاهی در شهر پاوه به هنگام سوخت‌گیری سبب وقوع حادثه آتش سوزی شد.

در این حادثه که بر اثر نشت بنزین به هنگام سوختگیری از یک دستگاه خوروی سمند به وقوع پیوست موجب خسارت به خودرو و ساختمان جایگاه شد که نیروها امدادی آتش نشانی از وقوع یک حادثه بزرگ جلوگیری کردند.