مرصاد نیوز 13:15 - 1400/07/21
فیلم؛

بصدا درآمدن زنگ وقف در دبستان دخترانه 17 شهریور سرپل ذهاب

مرصاد نیوز: زنگ وقف به صورت نمادين در دبستان دخترانه ١٧ شهریور سرپل ذهاب نواخته شد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی مرصاد ، به نقل از بازی دراز، زنگ وقف به صورت نمادين در دبستان دخترانه ١٧ شهریور سرپل ذهاب نواخته شد.