مرصاد نیوز 12:53 - 1400/08/05
معاون شبکه بهداشت و درمان سرپلذهاب:

۷۱ درصد از مناطق روستایی سرپلذهاب واکسینه شدند

مرصاد نیوز: معاون شبکه بهداشت و درمان سرپلذهاب گفت: ۷۱ درصد از مناطق روستایی سرپلذهاب واکسینه شدند که این مربوط به چند منطقه خاص هست که من خواهش می کنم از همه مردم و جمعیت روستایی شهرستان که برای واکسیناسیون همین امروز اقدام کنند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی مرصاد دکتر محسن مرادی در گفتگو با خبرنگار بازی دراز اظهار داشت: شعار فردا برای واکسیناسیون دیر است و همین امروز برای واکسن اقدام کنید یک شعار بسیار جدی و مهم هست که شهرستان در بحث واکسیناسیون وضعیت مطلوبی دارد.

وی افزود: ۸۱ درصد از گروه هدف افراد بالای ۱۲ سال در شهرستان واکسینه کردیم و اما  ۷۱ درصد از مناطق روستایی سرپلذهاب واکسینه شدند که این مربوط به چند منطقه خاص هست که من خواهش می کنم از همه مردم و جمعیت روستایی شهرستان که برای واکسیناسیون همین امروز اقدام کنند.

مرادی ادامه داد: واکسینه دانش آموزان به میزان ۷۱ درصد انجام شده که در رشد قابل قبولی داشت اما هنوز به درصد مصوب نرسیدیم و از جمعیت دانش‌آموزی و والدین آنها هم خواهش می‌کنم که همین امروز برای انجام واکسینه اقدام کنند.

وی بیان کرد: واکسیناسیون مادران باردار یک گروه مهم دیگر هست که درصد و جایگاه قابل قبولی داریم اما انتظار می رود که در شهرستان مادر بارداری وجود نداشته باشه که برای واکسن اقدام نکرده باشد .

معاون شبکه بهداشت شهرستان سرپلذهاب گفت: در حال حاضر از نظر واکسن هیچ مشکلی نداریم از همه نوع واکسن در شهرستان به تعداد  کافی و قابل قبول موجود است.