مرصاد نیوز 17:32 - 1400/09/10
ببینید؛

انتظار برای تغییرات محسوس در دانشگاه رازی/ لزوم انتصاب افراد انقلابی و کارآمد

مرصاد نیوز: یکی از اقدامات مهمی که در دانشگاه رازی بایستی انجام شود، لزوم انتصاب معاونین و مدیران میانی کارآمد و انقلابی است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی مرصاد ، یکی از اقدامات مهمی که در دانشگاه رازی بایستی انجام شود، لزوم انتصاب معاونین و مدیران میانی کارآمد و انقلابی است.