مرصاد نیوز 08:28 - 1400/10/24

میراث هوشنگ بازوند در حوزه تورم و بیکاری کرمانشاه/ بهمن امیری مقدم چه چیزی را تحویل گرفت؟

مرصاد نیوز: آمار مرتبط با نرخ تورم و بیکاری در کرمانشاه اعلام شده است که نشان دهنده آن چیزی است که بهمن امیری مقدم استاندار جدید از هوشنگ بازوند استاندار دولت روحانی تحویل می گیرد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی مرصاد ،بهمن امیری مقدم در شرایطی استانداری کرمانشاه را از هوشنگ بازوند تحویل می گیرد که آمارهای مرتبط با بیکاری و تورم که به نوعی نشان دهنده عملکرد بازوند است اعلام شده است.

بر اساس آمار اعلام شده، برآورد نقطه ای نرخ بیکاری در کرمانشاه در پاییز ۱۴۰۰ عدد ۱۳/۲ را نشان می دهد. نرخ بیکاری در پاییز سال ۱۳۹۹ در کرمانشاه ۱۲/۴ بوده است.

همچنین آمار مربوط به نسبت اشتغال نیز قابل توجه است. در پاییز ۱۴۰۰ این آمار عدد ۳۶/۶ را نشان می دهد که این عدد در پاییز ۱۳۹۹ عدد ۳۸/۵ بوده است.

همچنین نرخ مشارکت اقتصادی در کرمانشاه در پاییز ۱۴۰۰ عدد ۴۲/۲ بوده است و این عدد در پاییز ۱۳۹۹ عدد  ۴۴بوده است.

 

در حوزه تورم نیز آمار مرتبط به نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آذرماه ۱۴۰۰ عدد ۴۴/۶ را نشان می دهد.

 

انتهای پیام/