مرصاد نیوز 13:10 - 1400/10/27
ببینید؛

کرمانشاه از نگاه دوربین خبرنگاران

مرصاد نیوز: تازه ترین رویدادهای خبری از بارش برف تا ملاقات مردمی استاندار کرمانشاه از دریچه دوربین خبرنگاران ملاحظه فرمایید.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی مرصاد ، تازه ترین رویدادهای خبری از بارش برف تا ملاقات مردمی استاندار کرمانشاه از دریچه دوربین خبرنگاران  ملاحظه فرمایید.