مرصاد نیوز 17:02 - 1401/09/09
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه مطرح کرد؛

"کاملینا" پیشنهادی برای کشت در مناطق درگیر تنش آبی/ پیش بینی کشت در ۱۵۰ هزار هکتار از اراضی

مرصاد نیوز: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه گفت: کشت کاملینا گزینه خوبی برای معرفی به عنوان الگوی کشت در مناطق درگیر تنش آبی به شمار می رود.

کامران کریمی در گفت‌وگو با خبرنگار مرصادنیوز، اظهار داشت: با توجه به کم آبی های اخیر و پدیده خشکسالی مدیریت جهاد کشاورزی در صدد تغییر الگوی کشت بر آمده تا محصولاتی کشت شوند که مقاوم در برابر کم آبی باشند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه با اشاره به دیم بودن کشت دانه روغنی "کاملینا" گفت: کشت این محصول گزینه خوبی برای معرفی به عنوان الگوی کشت در مناطق درگیر تنش آبی به شمار می رود.

وی تصریح کرد: تاکنون ۷۵ هکتار از مزارع شهرستان کرمانشاه به کشت دانه روغنی کاملینا اختصاص پیدا کرده که پیش‌بینی می‌شود این میزان به ۱۵۰ هزار هکتار برسد.

کریمی با اشاره وارداتی بودن بیش از ۹۰ درصد از روغن خوراکی کشور خاطرنشان کرد: توسعه کشت گیاه کاملینا به عنوان یک گیاه روغنی نقش مهمی در دستیابی به خودکفایی دارد.

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه تصریح کرد: با توجه به اینکه بیشترین اراضی این شهرستان دیم است گفت: افزایش و بهبود تناوب در اراضی دیم کاهش استفاده از سموم و کود ها و کاهش هزینه برای کشاورزان از مزایای کشت این دانه روغنی است و اگر کشاورزان اقدام به کشت این گیاه کنند حمایت لازم را انجام می دهد.

وی با بیان اینکه بذر و سایر نهادهای این گیاه  در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد گفت: زارعان بلافاصله بعد از فصل برداشت و تحویل محصول می توانند مطالبات خود را  دریافت کنند.

این مسئول  گفت: توسعه کشت سایر دانه های روغنی از جمله کلزا، کنجد، آفتابگردان، گلرنگ به عنوان یکی از محورهای خودکفایی در تولید و تامین امنیت غذایی کشور مطرح است.کامران کریمی در گفت‌وگو با شبکه اطلاع رسانی مرصاد، اظهار داشت: با توجه به کم آبی های اخیر و پدیده خشکسالی مدیریت جهاد کشاورزی در صدد تغییر الگوی کشت بر آمده تا محصولاتی کشت شوند که مقاوم در برابر کم آبی باشند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه با اشاره به دیم بودن کشت دانه روغنی "کاملینا" گفت: کشت این محصول گزینه خوبی برای معرفی به عنوان الگوی کشت در مناطق درگیر تنش آبی به شمار می رود.

وی تصریح کرد: تاکنون ۷۵ هکتار از مزارع شهرستان کرمانشاه به کشت دانه روغنی کاملینا اختصاص پیدا کرده که پیش‌بینی می‌شود این میزان به ۱۵۰ هزار هکتار برسد.

کریمی با اشاره وارداتی بودن بیش از ۹۰ درصد از روغن خوراکی کشور خاطرنشان کرد: توسعه کشت گیاه کاملینا به عنوان یک گیاه روغنی نقش مهمی در دستیابی به خودکفایی دارد.

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه تصریح کرد: با توجه به اینکه بیشترین اراضی این شهرستان دیم است گفت: افزایش و بهبود تناوب در اراضی دیم کاهش استفاده از سموم و کود ها و کاهش هزینه برای کشاورزان از مزایای کشت این دانه روغنی است و اگر کشاورزان اقدام به کشت این گیاه کنند حمایت لازم را انجام می دهد.

وی با بیان اینکه بذر و سایر نهادهای این گیاه  در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد گفت: زارعان بلافاصله بعد از فصل برداشت و تحویل محصول می توانند مطالبات خود را  دریافت کنند.