مرصاد نیوز 19:18 - 1401/09/18
رییس اداره منابع طبیعی هرسین مطرح کرد؛

لزوم حفظ پوشش گیاهی و تثبیت آبراهه ها در راستای جذب و نفوذ نزولات آسمانی

مرصاد نیوز:رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان هرسین گفت: حفظ پوشش گیاهی جنگلی و مرتعی و تثبیت آبراهه ها با بندهای آبخیزداری مناسبترین مسیر برای جذب و نفوذ نزولات آسمانی و جلوگیری از بروز سیلاب های ویرانگر است.

دارابی در گفتگو با خبرنگار  شبکه اطلاع رسانی مرصاد ، اظهار داشت:  با حفظ پوشش گیاهی، جنگلی و مرتعی که به حفاظت خاک و کنترل فرسایش کمک می کند می توان درصد قابل توجهی از نزولات آسمانی را در سطح عرصه نفوذ داد و در نتیجه آن چشمه ها ، سراب ها و قنوات را احیا و پرآب  کرد.

 

 

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان هرسین افزود: پروژه های آبخیزداری در قالب بندهای سنگی ملاتی ، گابیون و کانال های همسو با خطوط تراز  مي توانند با کنترل رواناب های جاری شده در آبراهه ها علاوه بر کنترل سیلاب های مخرب به نفوذ این آبها و تقویت سفره های زیرزمینی کمک کنند. 

 

 

دارابی خاطرنشان کرد: طی سالهای گذشته اداره منابع طبیعی شهرستان هرسین در حوزه های آبخیز شهرستان به خصوص حوزه های منتهی به شهر هرسین مانند حوزه شمال شهر ، تمرگ و حسن بقعه نسبت به احداث بندهای آبخیزداری از جمله بندهای سنگی ملاتی ، خشکه چین و کانال اقدام کرده که علاوه بر کارکردهای گفته شده اقدامی قابل توجه در جلوگیری از خطر سیل برای شهر هرسین است.

 

انتهای پیام/