نمایش 1 - 2 از 2
پاسخی به رسانه های مغرض/ ۴۰۰ هزار نفر آیت الله هاشمی را تشییع کردند مرصادنيوز: برخلاف ادعای حضور اندک مردم توسط رسانه های خارجی، تخمین کل جمعیت در حالت معمول حدود 330 هزار نفر و با توجه به برخی پراکندگی ها به ۴۰۰ هزار نفر نیز می رسید.
10/21/1395 - 23:29
مرصادنیوز: رسانه های مغرض وابسته به جریانهای خاص فقط از محرم به دنبال درس سازش با ظلم و عکس زباله های نذری بودند!
07/25/1395 - 20:36
اشتراک در رسانه های مغرض