مرصادنیوز: مدیر شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه گفت: سامانه راهنمای ۱۴۲۱ در راستای بهینه سازی مصرف برق در استان راه اندازی شده است.
مرصاد نیوز: مدیر عامل شرکت توزیع برق استان کرمانشاه گفت: در فصل تابستان، 65 درصد برق در ادارات استان کرمانشاه صرف سرمایش می شود.
مرصاد نیوز: مدیرعامل شرکت توزیع برق استان کرمانشاه گفت: سال گذشته 670 مگاوات برق توسط مشترکین کرمانشاهی به مصرف رسیده است.
مرصاد نیوز : مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه از وجود ۶۸۰ هزار مشترک برق در سطح استان خبر داد.
مرصادنیوز: مدیر دفتر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه، از رکوردار شدن استان در مصرف برق طی تابستان امسال خبر داد.
مرصادنیوز: رئیس اداره برق شهرستان سرپلذهاب گفت: صرفه جویی در مصرف برق از ایجاد خاموشی بخاطر کمبود انرژی در شهرستان جلوگیری می کند و یکی از موارد صرفه جویی استفاده نکردن از وسائل برقی پر مصرف در ساعات پیک مصرف است.

کلاف سردرگم کیفیت خودرو در ایران؛

خودرو به سبک دوره ناصرالدین شاه قاجار!

مرصاد نیوز: همواره یکی از دغدغه های مردم به ویژه با توجه به شمار روز افزون تلفات رانندگی، عدم ایمنی و استاندارد سازی خودروها بوده است.

پربازدیدها