مرصادنیوز: قائم مقام معاون امور مجلس رئیس جمهور با تاکید بر لزوم توجه به اخلاق پژوهشی و شرافت علمی گفت: در این راستا لازم است پروتکل ملی تهیه کنیم.
مرصادنیوز: رئیس سازمان برنامه وبودجه استان کرمانشاه گفت: بسیاری از پژوهشهای ما مأموریت گرا نیست و برنامه ریزی مجدد و بازنگری در این زمینه نیاز است.

در چاه‌های نفت را فقط با اقتصاد توریسم می‌توان بست؛

سهم ناچیز ایران از پُردرآمدترین صنعت جهان /سایه‌روشن‌های صادرات نامرئی

مرصادنیوز: صنعت توریسم که از آن به عنوان صادرات نامرئی هم یاد می‌‌شود در شرایط تحریمی فعلی می‌تواند ارزآوری خوبی داشته باشد، اما همچنان بدون نقشه راه است.

پربازدیدها